Složení VV KSLH PRAHA

  • Předseda :                        Ing. Vladimír Schiefner

                                                  mobil : 606 443 208

                                                  e-mail : schiefner@czehockey.cz

 

  • Místopředseda :              Mgr. František Pomahač

                                                  mobil : 605 205 393

                                                  e-mail : fery.pomahac@seznam.cz

 

  • Předseda STK :                Ing. Michael Grim

                                                  mobil : 602 765 301

                                                  e-mail : grimmi@seznam.cz

 

  • Předseda TMK :               Mgr. Michal Gandalovič

                                                  mobil : 739 544 005

                                                  e-mail : gandalovic@sportcentrumstep.cz

 

  • Předseda DK :                  Miroslav Kleňha

                                                  mobil : 605 410 046

                                                  e-mail : 

 

  • Předseda KR:                   Ing. Arnošt Nečas

                                                  mobil : 724 002 966

                                                  e-mail : arnost.necas@grafie.cz 

 

  • Předseda DR :                  JUDr. Jaroslav Žáček

                                                  mobil : 737 161 856

                                                  e-mail : jaroslav.zacek@seznam.cz

 

  • Sekretář :                          Ludvík Bloch

                                                  mobil : 606 218 563

                                                  e-mail : ks-prazsky@cslh.cz